Sněmovní tisk 252
Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu ČR za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok 2006 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2006

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 7. 2007 jako tisk 252/0.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 13. 7. 2007.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 12. 9. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 252/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 124, usnesení č. 538).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, nemovitý majetek, převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (login)