Sněmovní tisk 248
Novela trestního zákona - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 248/0 dne 3. 7. 2007.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 13. 7. 2007. Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 22)

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 486).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 248/2, který byl rozeslán 29. 1. 2008 v 18:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 6. 2. 2008 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 149, usnesení č. 632).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 2. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 193, dokument 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jan Nádvorník) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 3. 2008 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 193/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 3. 2008 a přijal usnesení č. 232, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (schvaluje).
  Zákon Senátem schválen 19. 3. 2008.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 3. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 4. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 4. 2008.

Zákon vyhlášen 15. 4. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 122/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan

Deskriptory EUROVOCu: fondy (EU), hospodářský trestný čin, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)