Sněmovní tisk 235
Sml.mezi ČR a Bulharskou rep.o ochraně utajovaných informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 6. 2007.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 235/0 dne 14. 6. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 20. 6. 2007 (usnesení č. 142). Určil zpravodaje: Ing. Daniel Reisiegel a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 10. 2007 na 22. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 423).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 29. 11. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 235/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 1. 2008 na 27. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 49, usnesení č. 587).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 6. 2007 jako senátní tisk 78/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Rostislav Slavotínek).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 7. 2007 a přijal usnesení č. 78, které bylo rozdáno jako tisk 78/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 9. 2007 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 196).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 5. 2008 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 12 pod číslem 34/2008 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bulharsko, Česká republika, důvěrná informace, ochrana komunikací, ochrana údajů, státní tajemstvíISP (login)