Sněmovní tisk 229
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2006 (ve srovnání s rokem 2005) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 až 2007 za rok 2006 a o Prioritách Republikového výboru pro prevenci kriminality a resortů v něm zastoupených na rok 2007

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 6. 2007 jako tisk 229/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 20. 6. 2007 (usnesení č. 142). Zpravodajem určen Tomáš Kladívko.

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal zprávu a vydal 27. 9. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 229/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 30. 11. 2007 na 23. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 536).Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost občanů, Kriminalita, Pořádek veřejný

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, ministerská odpovědnost, policie, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádekISP (login)