Sněmovní tisk 228
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2006

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 6. 2007 jako tisk 228/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 6. 2007 (usnesení č. 138). Zpravodajem určen Ing. Milan Šimonovský.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 10. 10. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 228/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 409, usnesení č. 498).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 28. 5. 2007 jako senátní tisk 76/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 6. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Mgr. Soňa Paukrtová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 12. 9. 2007 a přijal usnesení č. 129, které bylo rozdáno jako tisk 76/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 10. 2007 na 9. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 225).Hesla věcného rejstříku: Informovannost, Telekomunikace

Deskriptory EUROVOCu: informační síť, komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, regulace telekomunikací, spoje, telekomunikace, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (login)