Sněmovní tisk 218
Protokol ke Sml.mezi ČR a vl.Ruské fed.o zamez.dvoj.zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 5. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 218/0 dne 22. 5. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 5. 2007 (usnesení č. 129). Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Kufa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 356).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 8. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 218/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 14. 9. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 218/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 224, usnesení č. 471).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 5. 2007 jako senátní tisk 72/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 5. 2007 a přijal usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako tisk 72/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 6. 2007 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 72/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 141).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 1. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 9. 7. 2009 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 56/2009 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, RuskoISP (login)