Sněmovní tisk 211
Zpráva o cenové kontrole za rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 15. 5. 2007 jako tisk 211/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 5. 2007 (usnesení č. 125). Zpravodajem určen RNDr. Vladimír Koníček.

 • V
  • Kontrolní výbor projednal zprávu a vydal 28. 6. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 211/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 496).Hesla věcného rejstříku: Ceny, Kontrola, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: cenová politika, cenová regulace, ministerská odpovědnost, parlamentní kontrolaISP (login)