Sněmovní tisk 21
Inf. o vojenských cvičeních AČR leden - červen 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období leden - červen 2006

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 6. 9. 2006 jako tisk 21/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Jiří Čepelka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 21/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 27. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 75).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 18. 8. 2006 jako senátní tisk 372/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 1. 11. 2006 a přijal usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako tisk 372/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)