Sněmovní tisk 195
Návrh na přijetí změn Úml. o ochraně hraničních vodních toků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 195/0 dne 27. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 5. 2007 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 354).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 8. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 195/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 222, usnesení č. 469).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 4. 2007 jako senátní tisk 48/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jan Horník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 6. 2007 a přijal usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako tisk 48/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 6. 2007 a přijal usnesení č. 71, které bylo rozdáno jako tisk 48/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 176).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 4. 1. 2008.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 2. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 11 pod číslem 19/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, ekonomické nástroje životního prostředí, jezero, pohraniční oblast, prevence znečištění, vodní tok, zdravotní politikaISP (login)