Sněmovní tisk 194
Změna Úmluvy o přístupu k informacím (Aarhuská úmluva)

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 194/0 dne 27. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 5. 2007 (usnesení č. 114). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schwippel, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 353).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 8. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 194/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 30. 10. 2007 na 22. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 221, usnesení č. 468).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 4. 2007 jako senátní tisk 49/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Mgr. Pavel Eybert) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 6. 6. 2007 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 49/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 6. 2007 a přijal usnesení č. 72, které bylo rozdáno jako tisk 49/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 177).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 4. 1. 2008.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Ecosoc, opatření na kontrolu znečištění, právo na spravedlnost, přibližování legislativy, přístup k informacím EU, sledování životního prostředí, zpřístupňování informacíISP (login)