Sněmovní tisk 188
Novela z. o zaměstnanosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 188/0 dne 12. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: Ing. Vladimíra Lesenská a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 298).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 188/2, který byl rozeslán 17. 10. 2007 v 11:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 170, usnesení č. 454).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 135, dokument 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 263).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 12. 2007 poslancům jako tisk 188/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 12. 2007 poslancům jako tisk 188/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29. 1. 2008 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 44, usnesení č. 583).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 2. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 2. 2008.

Zákon vyhlášen 26. 2. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 57/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zaměstnanost

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Evropská unie, migrující pracovník, politika zaměstnanosti, politika zaměstnanosti EU, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)