Sněmovní tisk 182
Novela zákona o trestním řízení soudním - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 4. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 182/0 dne 11. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2007 (usnesení č. 104). Určil zpravodaje: JUDr. Jeroným Tejc a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 5. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 321).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 182/2, který byl rozeslán 16. 10. 2007 v 17:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 102, usnesení č. 434).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jaromír Volný).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 253).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 345/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Řád trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: cizinecké právo, pokuta, soudní řízení, trestní řízení, výkon rozhodnutí, výkon trestu

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)