Sněmovní tisk 178
Novela z. o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 178/0 dne 4. 4. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 4. 2007 (usnesení č. 100). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 5. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 325).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 8. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 178/1 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 178/2, který byl rozeslán 23. 10. 2007 v 14:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 383, usnesení č. 482).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 133, dokument 133/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Jiří Oberfalzer).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 133/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 255).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 21. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 347/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Exekuce, Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: ministerstvo, pohledávka, správní dohled, výkon rozhodnutí, výkonná moc, výkonný orgán

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)