Sněmovní tisk 166
N.z. o zavedení max. vyměřov. základu pro placení pojistného

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Milan Urban, Zdeněk Škromach, Bohuslav Sobotka, Hana Šedivá) předložila sněmovně návrh zákona 9. 3. 2007.
Zástupce navrhovatele: Urban Milan a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 166/0 dne 12. 3. 2007.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 13. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 12. 4. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 4. 2007 jako tisk 166/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění, Zabezpečení sociální

Deskriptory EUROVOCu: pojistné, sociální dávky, sociální zabezpečení, zdanitelný příjem, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (3)ISP (login)