Sněmovní tisk 155
Novela z. o podpoře výzkumu a vývoje

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Walter Bartoš, Ivan Ohlídal) předložila sněmovně návrh zákona 27. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: Bartoš W., Ohlídal I..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 155/0 dne 28. 2. 2007.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 3. 2007. Vláda zaslala stanovisko 29. 3. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 3. 2007 jako tisk 155/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 4. 2007 (usnesení č. 100). Určil zpravodaje: Ing. Michaela Šojdrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 4. 2007 na 14. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení. Návrh byl projednán v obecné rozpravě 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 46, usnesení č. 274).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 54, dokument 54/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Prof.Ing. Jan Hálek, CSc.).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 52, které bylo rozdáno jako tisk 54/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 133).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 171/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Věda

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Kultura, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Věda

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní spolupráce, politika výzkumu, rozpočet na výzkum, vědecký výzkum, výzkum a vývoj

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)155/0


ISP (login)