Sněmovní tisk 149
Novela zákona o krmivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 149/0 dne 28. 2. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2007 (usnesení č. 84). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Kováčik a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2007 na 13. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 243).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 5. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 149/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 149/2, který byl rozeslán 5. 6. 2007 v 17:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 94, usnesení č. 339).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 83, dokument 83/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 7. 2007 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 83/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 165).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2007.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 214/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Krmiva

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Těžba a výroba, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, bezpečnost výrobku, krmiva, označení výrobku, správní řízení, výživa zvířat

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)