Sněmovní tisk 145
Návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 2007

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 12. 2. 2007 jako tisk 145/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 22. 2. 2007 (usnesení č. 80). Zpravodajem určen Daniel Petruška.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 10. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 145/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 72, usnesení č. 284).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, převod vlastnictví, zemědělsky využívaná půdaISP (login)