Sněmovní tisk 143
Novela z. o volbách do zastupitelstev krajů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Robin Böhnisch, Stanislav Křeček) předložila sněmovně návrh zákona 7. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R., Křeček S..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 143/0 dne 13. 2. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 2. 2007. Vláda zaslala stanovisko 15. 3. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 3. 2007 jako tisk 143/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 3. 2007 (usnesení č. 95). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Krátký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 286).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 143/3, který byl rozeslán 17. 10. 2007 v 10:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 24. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 126).Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament /EP/, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Deskriptory EUROVOCu: Evropský parlament, organizace voleb, regionální orgány státní správy, regionální volby, volební právo, volební předpoklad

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)