Sněmovní tisk 141
Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Středočeského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 5. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: Bendl, Žák.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 141/0 dne 6. 2. 2007.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 2. 2007. Vláda zaslala stanovisko 8. 3. 2007. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 3. 2007 jako tisk 141/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 3. 2007 (usnesení č. 90). Určil zpravodaje: Mgr. Vladimír Dlouhý a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení proběhlo 27. 4. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 293).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2007 na 15. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 141/3, který byl rozeslán 6. 6. 2007 v 10:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2007 na 15. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 111, usnesení č. 346).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 6. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 87, dokument 87/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Prof.RNDr. Bedřich Moldan, CSc.).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 7. 2007 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 87/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 7. 2007 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 161).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 7. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2007.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2007.

Zákon vyhlášen 22. 8. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 69 pod číslem 216/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Vyšší územní samosprávné celky (VÚSC)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: analýza dopadu, environmentální politika, přibližování legislativy, sledování životního prostředí, územní management, vliv na životní prostředí

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)