Sněmovní tisk 138
Doh. mezi ČR a Kanadou o usnadňování pracov. pobytů mládeže

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 2. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 138/0 dne 5. 2. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 2. 2007 (usnesení č. 76). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 3. 2007 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 241).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 138/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 52, usnesení č. 275).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 2. 2007 jako senátní tisk 20/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Richard Sequens).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 4. 2007 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 20/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 122).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 1. 10. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 42 pod číslem 74/2007 Sb. m. s.



Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Kanada, mladý člověk, povolení k pobytu, práce, pracovní povolení, pracovník v zahraničí, příležitostné zaměstnání, vízová politika, výměna mladých a studentů



ISP (login)