Sněmovní tisk 137
Dohoda mezi ČR a Evrop. organizací pro astronomický výzkum

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 1. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 137/0 dne 30. 1. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 31. 1. 2007 (usnesení č. 72). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 3. 2007 na 13. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 245).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 16. 3. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 137/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 21. 3. 2007 na 13. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 144, usnesení č. 268).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 25. 1. 2007 jako senátní tisk 19/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Doc.MUDr. Karel Barták, CSc.) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 7. 3. 2007 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 19/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 3. 2007 a přijal usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako tisk 19/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 108).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 28. 3. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 29. 7. 2011 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 39 pod číslem 74/2011 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: astronomie, Česká republika, kosmický výzkum, výzkum a vývojISP (login)