Sněmovní tisk 131
Úmluva o Evropském lesnickém institutu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 1. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 131/0 dne 17. 1. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 1. 2007 (usnesení č. 66). Určil zpravodaje: Ing. Daniel Reisiegel a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 206).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 131/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 25. 4. 2007 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 71, usnesení č. 283).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 1. 2007 jako senátní tisk 14/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 1. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Ing. Jan Horník) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Ladislav Svoboda).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 14. 2. 2007 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 14/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 37, které bylo rozdáno jako tisk 14/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 4. 2007 na 5. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 88).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 25. 9. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 41 pod číslem 73/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropská lesnická politika, lesní legislativa, lesnický výzkum, pěstování lesůISP (login)