Sněmovní tisk 13
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2005

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 8. 2006 jako tisk 13/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen MVDr. Josef Řihák.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 3. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 13/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 145).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, podpůrná politika, společná zemědělská politika, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistikaISP (login)