Sněmovní tisk 129
Inf. o vojenských cvičeních AČR plánovaných v roce 2007

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně, plánovaných v roce 2007

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 1. 2007 jako tisk 129/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Zpravodajem určen Jiří Čepelka.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 2. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 129/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 8. 2. 2007 na 11. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 231).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 27. 12. 2006 jako senátní tisk 13/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 1. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 13/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičeníISP (login)