Sněmovní tisk 125
Novela z. o opatřeních týkajících se dovozu a vývozu zboží - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 125/0 dne 20. 12. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 179).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 125/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 125/2, který byl rozeslán 25. 4. 2007 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 140, usnesení č. 303).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 58, dokument 58/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jan Hajda) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Mgr. Milan Bureš).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 58/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 5. 2007 a přijal usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako tisk 58/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 134).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 7. 2007.

Zákon vyhlášen 12. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 59 pod číslem 173/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Obchod zahraniční, Právo autorské

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: autorské právo, dovoz, duševní vlastnictví, nedovolený obchod, padělání, vývoz

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)