Sněmovní tisk 122
Novela z. o investičních pobídkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 122/0 dne 3. 1. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 1. 2007 (usnesení č. 61). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 31. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 178).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 122/3, který byl rozeslán 25. 4. 2007 v 9:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 5. 2007 na 14. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 138, usnesení č. 302).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 5. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 57, dokument 57/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 5. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Igor Petrov).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 5. 2007 a přijal usnesení č. 92, které bylo rozdáno jako tisk 57/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2007 na 6. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 130).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 6. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 6. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2007.

Zákon vyhlášen 2. 7. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 159/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská komise, Evropská unie /EU/, Investice, Podnikání

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: investiční podpora, podpora investic, podpůrná politika, regionální pomoc

Navržené změny předpisů (4)ISP (login)