Sněmovní tisk 12
Výroční zpráva Pozemkového fondu za rok 2005

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Pozemkového fondu České republiky za rok 2005 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok 2005

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 8. 2006 jako tisk 12/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen Ing. Jiří Hanuš.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 3. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 12/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 5. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 120, usnesení č. 144).Hesla věcného rejstříku: Pozemkový fond

Deskriptory EUROVOCu: převod vlastnictví, účetní uzávěrka, zemědělsky využívaná půda, zpráva o činnostiISP (login)