Sněmovní tisk 110
Sml. o spolupráci v boji proti trestné činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 12. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 110/0 dne 12. 12. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 13. 12. 2006 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Rudolf Kufa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 205).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 110/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 4. 2007 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 119, usnesení č. 299).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 8. 12. 2006 jako senátní tisk 5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Josef Zoser) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (Václava Domšová).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 19, které bylo rozdáno jako tisk 5/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 5/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 74).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 2. 8. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 35 pod číslem 62/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Polsko, právní pomoc, terorismus, trestná činnost, trestní stíhání, veřejný pořádekISP (login)