Sněmovní tisk 1062
Vl.n.na prodloužení doby působení Britského vojen. týmu v ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh na prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 3. 2010 jako tisk 1062/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 3. 2010 (usnesení č. 485). Zpravodajem určen Ing. Michael Hrbata.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1062/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 121, usnesení č. 1618).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 4. 3. 2010 jako senátní tisk 231/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 4. 2010 a přijal usnesení č. 139, které bylo rozdáno jako tisk 231/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 449).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, NATO, Spojené království, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojenský výcvikISP (login)