Sněmovní tisk 1041
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Petr Nečas, Zdeněk Škromach) předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2010.
Zástupce navrhovatele: Nečas Petr,Škromach Zdeněk.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1041/0 dne 3. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 2. 2010. Vláda zaslala stanovisko 9. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 2. 2010 jako tisk 1041/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2010 (usnesení č. 474). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1642). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 299, usnesení č. 1642).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 3. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 243, dokument 243/0.

 • O

  Organizační výbor dne 31. 3. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Mgr. Miroslav Nenutil).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 20. 4. 2010 a přijal usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako tisk 243/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 22. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 458).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Zákon vyhlášen 21. 5. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 55 pod číslem 157/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Poštovní služby, Zabezpečení sociální

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Peněžnictví a pojišťovnictví, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: lékař, lékařský posudek, poštovní sazba, poštovní služba, pracovní nezpůsobilost, sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, zpráva

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)