Sněmovní tisk 1016
Novela z. o dluhopis. programu na úhradu schodku SR ČR 2009

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1016/0 dne 13. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1575).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 413, usnesení č. 1575).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 2. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 222, dokument 222/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 2. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 3. 2010 a přijal usnesení č. 280, které bylo rozdáno jako tisk 222/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 3. 2010 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 390).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 3. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 3. 2010.

Zákon vyhlášen 31. 3. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 30 pod číslem 84/2010 Sb.



Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, financování rozpočtu, rozpočtový schodek, veřejné půjčky, veřejný dluh

Navržené změny předpisů (1)



ISP (login)