Sněmovní tisk 1014
Doh. o ochr. africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 1. 2010.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1014/0 dne 12. 1. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1572).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1014/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 94, usnesení č. 1671).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 1. 2010 jako senátní tisk 212/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 1. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (Karel Šebek) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 2. 2010 a přijal usnesení č. 100, které bylo rozdáno jako tisk 212/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 10. 3. 2010 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 212/2 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 4. 2010 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 451).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 4. 2010.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 14. 12. 2010 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 49 pod číslem 97/2010 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, ochrana živočišné říše, ptáci, vztahy mezi Severem a JihemISP (login)