Sněmovní tisk 985
Novela z. o cenách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Libor Ježek, Vladimír Koníček, Jan Látka, Jitka Vojtilová) předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Ježek L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 985/0 dne 8. 12. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 985/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Jan Špika a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Energetika, Podnikání

Deskriptory EUROVOCu: cenová regulace, tepelná energie, vytápění

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)