Sněmovní tisk 983
Novela z. o Ústavu pro studium totalitních režimů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Kateřina Konečná, Zuzka Bebarová Rujbrová) předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Konečná K.,Bebarová-Rujbrová Z.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 983/0 dne 7. 12. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 983/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Archivnictví, Bezpečnostní informační služba, Ochrana lidských práv, Služby zpravodajské, Správa státní, Věda

Deskriptory EUROVOCu: archiv, autoritativní režim, informační služba, komunismus, politická diskriminace, zpřístupňování informací, zrušení společnosti

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)