Sněmovní tisk 982
Novela z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 982/0 dne 7. 12. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 982/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, snižování plynných emisí, znečišťující příměsi v atmosféře

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)