Sněmovní tisk 97
Dohoda o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 97/0 dne 27. 11. 2006.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 29. 11. 2006 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Ing. Petr Krill a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 2. 2. 2007 na 11. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 204).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 10. 4. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 97/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 3. 5. 2007 na 14. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 215, usnesení č. 310).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 21. 11. 2006 jako senátní tisk 404/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 1. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Tomáš Jirsa).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 404/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 1. 2007 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 404/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 83).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 11. 5. 2007.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 1. 2018 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 4 pod číslem 5/2018 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: evropská spolupráce, letecká doprava, mezinárodní dohoda, mnohostranná dohodaISP (login)