Sněmovní tisk 955
Novela trestního zákoníku

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2009.
Zástupce navrhovatele: Votava V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 955/0 dne 6. 11. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 2009. Vláda zaslala stanovisko 2. 12. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 2. 12. 2009 jako tisk 955/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 2. 12. 2009 (usnesení č. 451). Určil zpravodaje: JUDr. Eva Dundáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 27. 1. 2010 na 67. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 27. 1. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1527).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: alkoholismus, bezpečnost silničního provozu, drogová závislost, jízdní personál, motorové vozidlo, pravidla silničního provozu, řidičský průkaz, trestný čin proti majetku, trestný čin proti osobám

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)