Sněmovní tisk 949
Novela z. o návykových látkách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Ludvík Hovorka, Jiří Carbol, Jaroslav Krákora, Michaela Šojdrová, Petr Bratský, Jan Grůza) předložila sněmovně návrh zákona 23. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Hovorka L. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 949/0 dne 23. 10. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 25. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 11. 2009 jako tisk 949/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Toxikománie

Deskriptory EUROVOCu: drogová závislost, farmaceutická legislativa, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, nedovolený obchod, omamná látka, povolení k prodeji, psychotropní látka, volně prodejný lék

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)