Sněmovní tisk 945
Novela zákoníku práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Zdeněk Škromach, Bohuslav Sobotka, Lenka Mazuchová, Marcela Mertinová, Vladimíra Lesenská, Jan Látka, Hana Orgoníková, Ladislav Skopal) předložila sněmovně návrh zákona 22. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Škromach Z. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 945/0 dne 23. 10. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 25. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 11. 2009 jako tisk 945/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Zákoník práce

Deskriptory EUROVOCu: mzda, náklady na zdraví, pracovní nezpůsobilost, všeobecné zdravotní pojištění, zákoník práce, zaměstnanec, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (9)ISP (login)