Sněmovní tisk 94
Vl.n.z. se stanovením kapitálových požadavků na banky - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 94/0 dne 16. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Josef Smýkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 116).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2007 usnesení doručené poslancům jako tisk 94/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30. 1. 2007 na 11. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 94/2, který byl rozeslán 1. 2. 2007 v 11:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 2. 2007 na 11. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 191, usnesení č. 235).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 2. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 28, dokument 28/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 2. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ivan Adamec) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Milan Štěch).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 2. 2007 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 28/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 7. 3. 2007 a přijal usnesení č. 18, které bylo rozdáno jako tisk 28/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 3. 2007 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 76).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 3. 2007 poslancům jako tisk 94/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 3. 2007 poslancům jako tisk 94/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 4. 2007 na 14. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 42, usnesení č. 272).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 5. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 5. 2007.

Zákon vyhlášen 24. 5. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 44 pod číslem 120/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Družstva, Kapitálový trh, Papíry cenné

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Peněžnictví a pojišťovnictví

Deskriptory EUROVOCu: banka, bankovnictví, družstevní banka, elektronické bankovnictví, elektronické peníze, finanční transakce, finanční trh

Navržené změny předpisů (10)ISP (login)