Sněmovní tisk 931
Novela z. o jednorázové peněžní částce k důchodu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 5. 5. 2009. Návrh zákona rozeslán dne 5. 5. 2009 senátorům jako tisk 70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 5. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 10. 6. 2009 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 70/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2009 a přijal usnesení č. 160 (doporučuje Senátu odročit).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 14. 7. 2009 a přijal usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako tisk 70/2 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 189 (rozhodl).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 176).
  Návrh projednán dne 8. 10. 2009 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 329).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 13. 10. 2009.
Zástupce navrhovatele: Liška Jiří, Žák Jiří.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 931/0 dne 20. 10. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 10. 2009. Vláda zaslala stanovisko 11. 11. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 11. 2009 jako tisk 931/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Odboj, Odškodnění

Deskriptory EUROVOCu: Československo, důchodový plán, finanční pomoc, občanská neposlušnost, odškodnění, příspěvek pozůstalým

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)