Sněmovní tisk 90
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 11. 2006.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 90/0 dne 15. 11. 2006.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 11. 2006 (usnesení č. 42). Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 11. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 112).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 2 dny.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 12. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 90/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 12. 2006 na 7. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 12. 2006 na 7. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2006 na 7. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 156).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 13. 12. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 12. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 12. 2006.

Zákon vyhlášen 20. 12. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 187 pod číslem 584/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Důchody, Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: důchodce, důchodový plán, sociální dávky, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)