Sněmovní tisk 9
1.doplněk plánu voj.cvičení AČR se zahr.partnery v roce 2006

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2006

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 24. 8. 2006 jako tisk 9/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 12. 9. 2006 (usnesení č. 5). Zpravodajem určen RSDr. Alexander Černý.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 6. 10. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 9/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 25. 10. 2006 na 6. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 70).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 29. 6. 2006 jako senátní tisk 367/0.

 • O

  Organizační výbor dne 5. 9. 2006 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 20. 9. 2006 a přijal usnesení č. 183, které bylo rozdáno jako tisk 367/1 (bere na vědomí).Hesla věcného rejstříku: Cvičení vojenská

Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (login)