Sněmovní tisk 869
Vl.n. působ. sil Min.obrany ČR v zahr. operacích v roce 2010

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2010

Autor: min. obrany, min. zahr. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 8. 6. 2009 jako tisk 869/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 6. 2009 (usnesení č. 401).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 11. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 869/1 (doporučuje schválit).
  • Zahraniční výbor projednal navíc zprávu a vydal 11. 6. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 869/2 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 287, usnesení č. 1285).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 10. 6. 2009 jako senátní tisk 107/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 6. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (PhDr. Jiří Pospíšil).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 2009 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 107/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 6. 2009 na 8. schůzi Senátu.
  Senát s návrhem vyslovil souhlas (usnesení č. 208).Hesla věcného rejstříku: Armáda

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní bezpečnost, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, profesionální armáda, vojska v zahraničíISP (login)