Sněmovní tisk 864
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Mgr. Ondřej Liška předložil sněmovně návrh zákona 29. 5. 2009.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 864/0 dne 1. 6. 2009.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 6. 2009. Vláda zaslala stanovisko 16. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 6. 2009 jako tisk 864/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Daně a poplatky, Kontrola, Rozpočet, Školství

Deskriptory EUROVOCu: ověřování znalostí, střední vzdělání, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (login)