Sněmovní tisk 845
N. z. o Finanční správě ČR - související

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kalousek, Michaela Šojdrová, Jan Kasal, Libor Ambrozek, Jan Husák, Ladislav Šustr, Pavel Severa) předložila sněmovně návrh zákona 12. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Kalousek M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 845/0 dne 13. 5. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2009 jako tisk 845/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 6. 2009 (usnesení č. 401). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Související tisk: 844 (N. z. o Finanční správě ČR).


Hesla věcného rejstříku: Finance, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, daňová kontrola, daňové orgány, evidence obyvatelstva, finanční instituce, finanční kontrola, informační systém

Navržené změny předpisů (24)ISP (login)