Sněmovní tisk 837
Vl. n. z. o mezinárodním právu soukromém - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Právo mezinárodní

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní právo, mezinárodní právo soukromé, mezinárodní – vnitrostátní právo, občanské právo, právní zájem, soudní řízení, soukromé právo

Navržené změny předpisů (15)ISP (login)