Sněmovní tisk 832
N. z. o lobbingu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Jeroným Tejc) předložila sněmovně návrh zákona 7. 5. 2009.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B., Tejc J..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 832/0 dne 11. 5. 2009.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 5. 2009. Vláda zaslala stanovisko 10. 6. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 6. 2009 jako tisk 832/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Lobbing, Podnikání, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: politika, veřejná funkce, zájmová skupina, zákonodárná iniciativa

Navržené změny předpisů (2)ISP (login)