Sněmovní tisk 829
Zpr. o činnosti a hosp. Energ. regulačního úřadu za rok 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2008

Autor: ERÚ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 5. 2009 jako tisk 829/0.

  • PS

    Předseda sněmovny projednání zprávy doporučil 29. 5. 2009.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 19. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 829/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Hesla věcného rejstříku: Energetika

Deskriptory EUROVOCu: energetická politika, regulace trhu, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (login)