Sněmovní tisk 828
Inf. o realizaci protipovodňových opatření v ČR do roku 2008

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o realizaci protipovodňových opatření v České republice do roku 2008

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 12. 5. 2009 jako tisk 828/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 13. 5. 2009 (usnesení č. 392). Zpravodajem určen Ing. František Novosad.

  • V
    • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 2. 12. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 828/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Hesla věcného rejstříku: Situace krizové

Deskriptory EUROVOCu: povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, přírodní riziko, škoda, stojatá voda, veřejná bezpečnost, vodní tok, zemědělská katastrofaISP (login)